Da bi u sadržaju Petshop web stranice u potpunosti uživali, mi preporučujemo minimalnu brzinu od 4Mb/s, iako je moguće pretraživati i sa sporijom konekcijom uz sporije vrijeme učitavanja.