Podržani su svi aktuelni pretraživači (Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozzila Firefox, Safari itd.), iako postoji mogućnost da je pojedinim pretraživačima doživljaj i upotreba drugačija nego inače.